Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Balassa - Samuelsonov efekt. In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-2218-X, s. 123.
    článok

    článok