Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MARTINCOVÁ, Marta. Nové aspekty problému nezamestnanosti v SR v súvislosti s integračnými a globalizačnými procesmi. In Tranzitívne ekonomiky v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 50. výročia založenia NHF EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2003. ISBN 80-225-2218-X, s. 144.
    článok

    článok