Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Niekoľko námetov k obsahovej stránke výučby cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Vzdelávanie v novom miléniu : prínos cudzích jazykov pre humanizáciu vysokoškolského vzdelávania. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. ISBN 80-225-1520-5, s. 199-201.
    článok

    článok