Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. POCHABA, Branislav. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a príprava Slovenska na vstup do európskej únie. In 6. medzinárodná konferencia doktorandov EDAMBA : zborník prác Obchodnej fakulty, bakalárske štúdium v Nových Zámkoch. - Bratislava : EKONÓM, 2003. ISBN 80-225-1743-7, s 333-337.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0