Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 4, s. 17-21.
    článok

    článok