Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KOŠÍK, Oto. Podmienky pre úspešnú inováciu poistných produktov komerčných poisťovní v SR. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISSN 1336-8818, 2009, roč. 6, č. 2, s. 32-39.
    článok

    článok