Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SZOMOLÁNYI, Karol. [Ekonometrické modelovanie s aplikáciami]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514, 2009, roč. 7, č. 2, s. 166-167. Recenzia na: Ekonometrické modelovanie s aplikáciami / Adriana Lukáčiková, Martin Lukáčik. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. - ISBN 978-80-225-2614-2.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0