Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MORVAY, Karol. Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 2, s. 144-155.
    článok

    článok