Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BAJDICH, Andrej. Viacrozmerná analýza zamestnanosti, vzdelanosti a príjmov v high-tech odvetviach krajín EÚ. In Analýza príjmovej diferenciácie žien a mužov na Slovensku : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu IGP 21/2008 na Ekonomickej univerzite v Bratislave v redakcii Ľubici Sipkovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2848-1, s. 124-137.
    článok

    článok