Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KUBICOVÁ, Ľubica. Trh potravín a príjmová elasticita dopytu. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2010. ISSN 1335-6186, 2010, roč. 10, č. 1, s. 64-70.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0