Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. STRELINGER, Ján. Kultúrne rozdiely a interkultúrna komunikácia. In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 1 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-38-3.
    článok

    článok