Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LITTVOVÁ, Veronika. Znalecká činnosť v oblasti finančných služieb a bankovníctva. In Ekonomické a manažérske aspekty konkurencieschopnosti a tvorby hodnoty podnikov I. : zborník statí mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Katedra podnikovohospodárska FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2840-5, s. 17-23.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0