Košík

  1. SOCHA, Luboš. Systém manažérstva kvality podľa noriem ISO Radu 9000. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2010. ISSN 1336-7137, 2010, roč. 6, č. 1, s. 46-51. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0113969/mtp1-2010.pdf>
    článok

    článok