Košík

  1. HOSCHEK, Miloslav. Hedžové fondy a grécka kríza. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 5, s. 308-313.
    článok

    článok