Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Žilina : University of Žilina. 4x ročne. ISSN 1335-4205. Dostupné na : http://www.uniza.sk/komunikacie
    časopis

    časopis

  Odznačiť vybrané:   0