Košík

  1. RONOVSKÁ, Kateřina. Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 140 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 356. ISBN 978-80-210-4980-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]