Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HABÁNIK, Jozef. Celoživotné vzdelávanie a trh práce v parametroch konvergenčného scenára rastu. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0