Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KISLANOVÁ, Helena. Nové trendy na globálnom a regionálnych trhoch práce. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0