Košík

  1. TURÁNYIOVÁ, Silvia. Nové výzvy a prístupy ku kvalite života. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
    článok

    článok