Košík

  1. GENČANSKÁ, Natália. Proces vzniku znalostí a ich rozširovanie prostredníctvom vzdelávania. In IMEA 2010 : the 10th international conference of postgraduate students and young scientists in informatics, management economics and administration : conference proceedings : Seč, Chrudim 26th-27th april, 2010. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9, s. [1-7].
    článok

    článok