Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HOLČÍK, Vladimír - RYBÁR, Martin. 500 rokov priehradného staviteľstva na území Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 5-6, s. 4. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0