Košík

  1. NAPOLITANO, Barbara - NOVÁK, Martin. Vybrané trendy talianskeho trhu práce. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-14].
    článok

    článok