Košík

  1. ŠPAČKOVÁ, Lucie. Zájmové skupiny v odvětví výroby nábytku v České republice v kontextu společenské odpovědnosti firem. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 447-451.
    článok

    článok