Košík

  1. SZABOVÁ, Monika. Outsourcing ako konkurenčná výhoda. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 6, s. 46-47.
    článok

    článok