Košík

  1. KOPČÍKOVÁ, Mária. Stres - dôsledok dnešnej rýchlej doby. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 7-8, s. 141-144.
    článok

    článok