Košík

  1. HAKULINOVÁ, Alena - MAJERNÍK, Milan - TKÁČ, Michal. Integrovaný manažérsky systém ako nástroj efektívneho riadenia podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2010. ISBN 978-80-225-2966-2, s. 35-44.
    článok

    článok