Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. NEMEČEK, Miloš - JEŠKO, Vladimír. Najvyššie požiadavky bezpečnosti : ukončený proces EIA odporúča dostavbu 3. a 4. jadrového bloku v Mochovciach. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Jún-júl, s. 14-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0115296/GW-06-2010-nahlad-final.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0