Košík

  1. HÁN, Jan. eLearning: směr pro handicapované. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 0026-8720, Květen 2010, roč. 45, č. 5. Dostupné na : <http://modernirizeni.ihned.cz/c1-43871460-elearning-smer-pro-handicapovane>
    článok

    článok