Košík

  1. PORVAZNÍK, Ján - LADOVÁ, Janka. Celostní management. 4. přeprac. a dopl. vyd. Bratislava : IRIS, 2010. 490 s. [24,05 AH]. ISBN 978-80-89256-48-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]