Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KOZOVSKÝ, Dušan. Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 10, s. 8-15.
    článok

    článok