Košík

  1. TEREK, Milan. Kvantitatívne metódy v Navrhovaní pre šesť sigma. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 3, s. 287-289. VEGA 1/0437/08. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114332/fss0310.pdf>
    článok

    článok