Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Úlohy obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 4, s. 12-19.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0