Košík

  1. THURZOVÁ, Marta. Telepráca a iné flexibilné formy zamestnania. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 7-8, s. 1.
    článok

    článok