Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Aktívne opatrenia na trhu práce po prijatí zákona č. 52/2010 Z.z. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 4, s. 7-11.
    článok

    článok