Košík

  1. PALFIOVÁ, Anna. Predáva aj atraktívna prezentácia. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2010. ISSN 1335-2008, júl-august 2010, roč. 15, č. 7-8, s. 22.
    článok

    článok