Košík

  1. HORÁKOVÁ, Dana. Ako sa správne dorozumieť. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1337-9151, 2010, č. 7, s. 26-27.
    článok

    článok