Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 4, s. 390-398.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0