Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. HAMALOVÁ, Marta. Recenzia monografie Půček, M. - Ochrana, F. a kol.: Chytrá veřejná správa - Kohézní politika. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010. ISSN 1337-2955, máj 2010, roč. 6, č. 1, s. 109-113. Recenzia na: [Chytrá veřejná správa - Kohézní politika] / Půček, M. , Ochrana, F. a kol. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2009. - ISBN 978-80-86616-27-4.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0