Košík

  1. POTÚČKOVÁ, Romana. Aktívne opatrenia trhu práce so zameraním na znevýhodnené skupiny nezamestnaných (komparácia SR a ČR) : diplomová práca. Škol. Eva Rievajová. Bratislava, 2010. 86 s.
    kniha

    kniha