Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. LULIAKOVÁ, Ivana. Konkurenčné stratégie malých a stredných podnikov. In Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3054-5, s. 118-122.
    článok

    článok