Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BOHUNICKÁ, Lucia. Informatizácia Slovenska. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2005 : nové obchodnopolitické prostredie SR a ČR po vstupe do EÚ. - Bratislava : Obchodná fakulta EU, 2005. ISBN 80-225-2008-X, s. 56-61.
    článok

    článok