Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PONECOVÁ, Gabriela. Charakteristika kreditných derivátov. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2975-4, s. 52-58.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0