Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. FILO, Peter. Multilaterálna marketingová komunikácia v projektoch. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 217-225.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0