Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VÝROSTOVÁ, Eva - VÝROST, Tomáš. Možnosti merania vplyvu univerzity na regionálnu ekonomiku. In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-7097-736-1, s. 57-63. VEGA 1/4639/07.
    článok

    článok