Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. BOCANOVÁ, Mária. Investičné diamanty ako predmet obchodných vzťahov. In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3085-9, s. 5-14.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0