Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. VINCÚR, Pavol. Dôsledky vstupu SR do menovej únie na proces reálnej konvergencie. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 26-30.
    článok

    článok