Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SILANIČ, Peter. Hodnotenie vplyvu dopytových šokov na ekonomiku Slovenska pomocou input-output analýzy. In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8, s. 100-108. VEGA 1/0605/0.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0