Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. PLÁVKOVÁ, Oľga. Problémy sociálnej integrácie vysokoškolskej mládeže na Slovensku v kontexte priorít Európskeho rámca mládežníckej politiky a stratégie EÚ pre mládež. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2009. ISSN 1336-1562, 2009, roč. 7, č. 2, s. 57-78. IU/2009/70042. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0119772/MV2009-2.pdf>
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0