Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. SZÉHEROVÁ, Eva. Doktorandské štúdium vo vedomostnej spoločnosti. In Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009 : II. medzinárodné vedecké sympózium doktorandov : zborník zborník vedeckých prác : 5. novembra 2009 Bratislava. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-52-9, s. 25-28.
    článok

    článok

  Odznačiť vybrané:   0