Košík

  Odznačiť vybrané:   0
  1. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína - BILLÝ, Ľubomír. Migrácia v čase krízy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2010 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3034-7, s. 6-16.
    článok

    článok